Komponen Pengajian

Print

 

Komponen pengajian terbahagi kepada lima (5) bahagian iaitu:

  1. Pengajian Teknikal
  2. Pengajian Am
  3. Ko-Kurikulum
  4. Latihan Industri
  5. Pembangunan Sahsiah

   


   

   PENGAJIAN TEKNIKAL

   Pengajian Teknikal merupakan komponen latihan yang paling utama yang wajib bagi setiap program yang ditawarkan dan mesti lulus kesemuanya. Pelajar yang gagal mencapai tahap yang ditetapkan, perlu mengulang kursus berkenaan sehingga lulus.

   Pengajian Teknikal bertujuan untuk memberikan seberapa banyak pengetahuan, kemahiran dan pendedahan sesuai dengan tahap dan bidang pengajian yang diikuti supaya dapat memenuhi keperluan industri.

    


    

   PENGAJIAN AM

   Matlamat pembelajaran dalam komponen Pengajian Am adalah sebagai kursus asas bagi mencapai matlamat latihan kemahiran MARA.

   Kursus-kursus Pengajian Am yang perlu diambil adalah Bahasa Inggeris, Matematik, Pengajian Islam/Pendidikan Moral, Keusahawanan dan Pengajian Malaysia.

    


    

   KO-KURIKULUM

   Kegiatan ko-kurikulum adalah merupakan aktiviti luar kuliah bertujuan membentuk sikap harmoni, berfikiran positif dan sahsiah diri pelajar.

   Aktiviti dibahagikan kepada dua Modul Teras iaitu Khidmat Kemasyarakatan dan Kemahiran.

   Pelajar wajib melibatkan diri tidak kurang dari dua (2) semester.

    


    

   LATIHAN INDUSTRI

   Latihan Industri (LI) adalah pembelajaran luar kuliah dan aktiviti di mana pelajar didedahkan kepada suasana pekerjaan sebenar di industri sama ada dalam atau luar negara bersesuaian dengan program yang diikuti.

   Pelajar diwajibkan mengikuti Latihan Industri sekurang-kurangnya tiga (3) bulan pada semester akhir serta lulus aktivitinya.

    


    

   PEMBANGUNAN SAHSIAH

   Pembangunan sahsiah merupakan komponen pembangunan sikap pelajar yang diterapkan dan dinilai secara berterusan sepanjang tempoh pengajian. 

   Pembangunan sahsiah disisipkan di dalam pengajaran dan pembelajaran samada kurikulum atau ko-kurikulum.

    


    

   Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Terma dan Syarat | Peta Laman